Pärlor ur Spaniens historia 13
Kung Amadeo I abdikerade frivilligt och för första gången får Spanien republik, året är 1873. Tanken var att landet skulle bli en federal republik med femton självstyrande stater. Förslaget påminner mycket om den situation vi har i dag. Det mesta slutade i kaos och redan efter ett år var republiken avskaffad.
Av Anders Trense

Splittringen var fullständig
Carlisterna startade en ny revolt i norr. Bönderna i Andalusien krävde jord. I Barcelona hade de första textilindustrierna vuxit upp. Arbetarna där organiserade sig och anarkismen blev en massrörelse. Det är inte förvånande, när man ser hur den breda fattiga massan hade det.
På samma gång växte en stark vänsterrörelse fram. De lyckades också splittra anarkisterna. Resultatet blev inte något maktövertagande från arbetarna och de jordlösa bönderna. I stället genomförde militären en kupp och kallade tillbaka Isabella IIs son Alfonso från exilen i England.

Kung vid 17
Alfonso II var endast 17 år och fick regera i tio år, när han avled. Alfonso hade en europeisk uppfostran och lyckades, trots sin ungdom, ganska bra i sin roll.
Trots vissa uppror och fattigdom, rådde åtminstone utåt sett, ett någorlunda lugn i landet. Det här var ett falskt lugn, eftersom Spaniens sociala, ekonomiska och politiska problem tornade upp sig.
Alfonso II hade ingen son, men drottningen var gravid och födde senare en son, som blev Alfonso III redan i vaggan. Alfonso kom hela tiden att stå i skuggan av sin moder. Hans regeringsperiod blev tämligen misslyckad och slutade med att han fick fly utomlands.

Spanien förlorar alla sina kolonier
Under denna tidsperiod, slutet av 1800-talet – början av 1900 talet, förlorar Spanien Filippinerna, Guam, Cuba och Puerto Rico samt flera små ögrupper i Stilla havet. Frihetskrig utbryter i kolonierna och USA stödjer dessa. Spanska regeringen förklarar USA krig. Spanien sänder över sin flotta, som var i mycket dåligt skick. Det hela slutade med att Spanien förlorade på alla fronter. Stormaktsväldet var slut.

Eländet fortsatte
Frankrike tog för sig i Afrika och närmade sig Marocko. Spanien ansåg att denna utveckling var oacceptabel. De sände trupper till Marocko. De flesta trodde att detta krig snart skulle vara över, men blev istället ett jätteproblem och tog inte slut förrän 1926.
Under tiden pågick första världskriget, där Spanien ställde sig neutralt. Kriget förbättrade genom handel Spaniens ekonomi, men tyvärr bara sporadiskt.

Den Spanska Främlingslegionen bildas
Kriget i Marocko verkade aldrig ta slut. Det blev svårare och svårare att få soldater till armén. Nu upprättades ett elitregemente, Den Spanska Främlingslegionen. En av officerarna var Francisko Franco. Han var ung, men mycket framgångsrik. Endast 33 år gammal blev han Europas yngste general.

Problemen hopade sig över Spanien.
Kriget i Marocko skapade ett stort missnöje. Anarkisterna gick till attack. Politiska mord blev vardagsmat. Gatustrider uppstod i de större städerna. Vi närmar oss den första diktaturen, dock inte under Franco. Året är 1923. 

Related articles
Varifrån kom Spanjorerna?
Pärlor ur Spaniens historia 6
Pärlor ur Spaniens historia 7
Pärlor ur Spaniens historia 8
Pärlor ur Spaniens historia 9
Pärlor ur Spaniens historia 10
Pärlor ur Spaniens historia 12
Pärlor ur Spaniens historia 16
Spansk jul & nyår

(C) Copyright 2009, all rights reserved
Spanien Magasinet