Pärlor ur Spaniens historia 8
Få länder har så mycket att berätta som Spanien
Av Anders Trense


Den nya världen
Vi befinner oss fortfarande i 1500-talet. Det hände mycket i Europa under denna tid, men erövringen av den nya världen var så speciell, att de kräver ett eget kapitel. Spanien var nu en stormakt och vi talar om Det Spanska Imperiet, men alla nya områden erövrades i Kastiliens namn. Detta innebar att all handel med kolonierna var ett monopol för Kastilien. När man så småningom byggde upp en byråkrati i kolonierna med statliga ämbetsmän, var de från Kastilien.

Conquistadorerna
Conquistador betyder erövra och de män som ledde erövringarna kallades Conquistadorer. De var orädda, hårda och många gånger grymma män. Det intressanta är att nästan alla kom från fattiga familjer. De var vana med ett hårt liv och tvekade inte för utmaningarna. Conquistadorerna blev berömda och för många även hjältar. Jag tror de flesta känner till namn som Cortés (Mexico), Bolivar (Bolivia) och säkert flera. Det de gjorde var i sanning ingenting att vara stolta över, men all kolonisation har varit brutal.

Hur gick det till?
Columbus nådde Västindien 1492 Till sin död trodde han att Cuba var Kina. Efter 1492 började Spanien erövra stora delar av nuvarande Nord- och Sydamerika. Conquistadorerna hade inte alls så många soldater med sig, när de erövrade enorma landområden. Cortés besegrade aztekerna och tog hela Mexiko med 1500 man. Pizarro besegrade inkafolket med 400 man. Förklaringen är att spanjorerna hade överlägsna vapen, krut, järnrustningar och hästar.

Spanjorerna tyckte de gjorde rätt, uppträdde korrekt
Conquistadorerna följde lagarna, när de erövrade ett land. De hade med sig tolkar. De berättade för människorna (infödingar/indianer) att detta land nu tillhörde Spanien. Människorna skulle erkänna detta samt bli kristna. De som vägrade detta blev slavar. Förutom tolkar fanns notarier och präster som kontrollerade ”att allt gick rätt till”.
Miljoner indianer dog under denna tidsperiod. Många dödades direkt eller avled under slavarbete i silvergruvorna. Det fanns spanjorer som protesterade. Prästen Bartolomé de las Casas skrev en bok om vad som hände. Boken översattes till många språk och gav Spanien mycket dåligt rykte.

Världens första pappersbyråkrati
Hur skulle Spanien kunna styra alla nya länder, en hel världsdel? Man skapade en helt ny byråkrati. Den blev modern och effektiv. Allt detta krävde ämbetsmän, flera skolor och universitet hemma i Spanien.
Spanjorerna letade efter guld, silver, pärlor, kryddor och de fann vad de sökte. Tonvis sändes hem till Spanien/Kastilien. Trots detta skulle Spanien/Kastilien vid slutet av 1500-talet vara ett konkursmässigt land. Hur kunde detta hända?


 

Related articles
Varifrån kom Spanjorerna?
Pärlor ur Spaniens historia 6
Pärlor ur Spaniens historia 7
Pärlor ur Spaniens historia 9
Pärlor ur Spaniens historia 10
Pärlor ur Spaniens historia 11
Pärlor ur Spaniens historia 12
Pärlor ur Spaniens historia 13
Pärlor ur Spaniens historia 16
Spansk jul & nyår

(C) Copyright 2009, all rights reserved
Spanien Magasinet