Bobadil överlämnar Granada till Ferdinand och Isabella - 1492. Detalj ur målning
Bobadil överlämnar Granada till Ferdinand och Isabella - 1492. Detalj ur målning
Pärlor ur Spaniens historia 6
Få länder har så mycket att berätta som Spanien
Av Anders Trense

I Spanien fanns under Morernas tid, 700-1400, många småkungar. De krigade mot varandra, men även mot Morerna. Bland dessa småkungar existerade också en önskan att uppnå ett enat Spanien utan Morer. Morerna fick allt svårare att försvara sig och drevs sakta men säkert söderut. När vi når slutet av 1200-talet, har Morerna bara kungariket Granada kvar.
Iberiska halvön en kosmopolitisk öppen värld
Det är lätt att beskriva tiden vi nu talar om, som en kamp mellan kristna och morer, vilket delvis är fel. Här fanns kristna, muslimer och judar. Under långa perioder levde de tillsammans och respekterade varandra. I Toledo bodde judar, som var finansmän. Där fanns morer som var duktiga inom hantverk, kristna munkar och kyrkomän, men även krigare. Sida vid sida stod moskéer, kyrkor och synagogor.
När det uppstod motsättningar var det judarna som fick lida mest. Både muslimer och kristna stod för svåra förföljelser av judarna. Antisemitismen levde kvar länge bland de kristna. Någon liknande aggression mot de muslimer som fanns kvar existerade inte.
Äktenskapet som blev Morernas öde
Vid slutet av 1400-talet gifte sig drottning Isabella av Kastilien med kung Ferdinand av Aragonien. Båda var unga och starka personligheter. De var också djupt religiösa och hade som mål, att driva ut Morerna och få ett katolskt Spanien.
Los Reyes Catolicos – Det katolska kungaparet
Namnet på Isabella och Ferdinand omgavs med fruktan och respekt. Än i dag beundrar många spanjorer detta kungapar.
Granada, islams sista utpost i Spanien
År 1491 inledde kungaparet belägringen av Granada. Allt höll på att bli ett misslyckande, eftersom en våldsam brand förstörde hela lägret för kungaparet. Isabella och Ferdinand visade då vilken beslutsamhet de hade och byggde upp ett helt nytt läger i sten med torg och kyrkor. Namnet på denna stad blev senare Santa Fe och ligger 10 km väster om Granada.
Denna beslutsamhet knäckte morerna
Morerna insåg nu att de inte kunde besegra Isabella och Ferdinand. De skrev på ett avtal att överge Granada. Den 1 januari 1492 fick Los Reyes Catolicos nycklarna till Granada och kunde rida in i staden.
Granadas erövring blev vändpunkten för Islam i Europa.
Det spanska imperiet växer fram
Under belägringen av Granada, hade en viss man vid namn Juan Colon ådragit sig drottningens uppmärksamhet. Tidigare hade han uppsökt drottningen, för att få pengar till en egendomlig expedition. Han påstod att om man seglade västerut, skulle man snabbt nå Kina. Drottningen avslog hans begäran. Mannen var alltså den berömda Cristobal Columbus, på svenska Kristoffer C.
När han nu efter belägringen uppsökte drottningen i samma ärende, fick han ett positivt svar.
Inkvisitionen
Det vore fel att lämna denna tidsperiod, utan att nämna inkvisitionen. Det är ett mörkt kapitel i Spaniens historia. Inkvisitionen bildades redan på 300-talet i Rom. Det var en religiös domstol, som skulle kontrollera att alla höll sig till den rätta läran, den katolska. Under slutet av 1400-talet kan man tala om häxjakt på oliktänkande. Värst var det för judarna, men även kristna, som anklagades för alltför svag tro.


 
Bröloppsporträtt av Kung Ferdinand av Aragon och Drottning Isabella av Castillien - 1469
Bröloppsporträtt av Kung Ferdinand av Aragon och Drottning Isabella av Castillien - 1469

Related articles
Varifrån kom Spanjorerna?
Pärlor ur Spaniens historia 7
Pärlor ur Spaniens historia 8
Pärlor ur Spaniens historia 9
Pärlor ur Spaniens historia 10
Pärlor ur Spaniens historia 11
Pärlor ur Spaniens historia 12
Pärlor ur Spaniens historia 13
Pärlor ur Spaniens historia 16
Spansk jul & nyår

(C) Copyright 2009, all rights reserved
Spanien Magasinet